Päivitetty  24.03.2019

cisgender — henkilö jonka sukupuolikokemus vastaa hänen biologista sukupuolta

transgender — yleistermi: henkilö, jonka kokemus omasta sukupuolesta ei vastaa hänen biologista sukupuoltaan; henkilön sukupuoli-identiteetti saattaa olla sukupuoleton, sukupuolineutraali, genderqueer, monisukupuolinen (sis. bigender), kolmas sukupuoli, transsukupuolinen, androgyyni tai minkälainen tahansa yhdistelmä edellä mainituista; transgender käsittää kaiken paitsi cisgenderit

[Huom.! Englanninkielisessä keskustelussa monesti termillä korvataan nykyään monien mielestä vanhentunut / alentava / pornoleffoihin ym. monien yhdistämä termi transsexual, jotta vältettäisiin tietynlainen mielikuva..]

transsukupuolinen — henkilö, joka identifioituu toiseen sukupuoleen, kuin johon hänet on syntyessään määritetty

cissukupuolinen — suomenkielinen ilmaisu cisgender termille

F64.0ICD 10-tautiluokituksen koodi transsukupuolisuudelle

outtaaminen (engl. outing; tälle ei ole hyvää suomennosta oikeasti) — se, kun joku paljastaa jonkun gay* tai trans* muille, ilman henkilön itsensä lupaa tai suostumusta -> "kaapista repiminen" vois olla näppärä ilmaisu..

mennä läpi — tarkoittaa että ns. menee läpi siinä sukupuolessa kuin missä toivookin; eli mun tapauksessa meen läpi tyttönä.

stealth — en tiiä onko tälle suomenkielistä vastinetta, mutta englantia puhuvassa maailmassa stealth tarkottaa että ei ole avoiemsti trans

transtyttö / -nainen — henkilö, joka identifioituu tytöksi / naiseksi, vaikka on syntyessään määritetty pojaksi / mieheksi (riippumatta siitä onko mitään korjaushoitoja tehty)

transpoika / -mies — henkilö, joka identifioituu pojaksi / mieheksi, vaikka on syntyessään määritetty tytöksi / naiseksi (riippumatta siitä onko mitään korjaushoitoja tehty)

[Eli. Asioita katsotaan sukupuoli-identiteetti edellä; vaikka joku henkilö ei edes tahdo mitään korjaushoitoja, voi identifioitua silti (trans)pojaksi, ja kyllä, vaikka hänellä olisi rinnat ja vagina! Ja vastaavasti jos on biologinen mies, joka identifioituu (trans)naiseksi ja hän pitää miehistä, hän on silloin hetero, koska hän on nainen joka tuntee vetoa miehiin! Tässä luonnollisesti oletetaan että pelataan ylipäätään termeillä "(trans)mies", "(trans)nainen" ja "hetero".]

biotyttö / -poika / -nainen / -mies — henkilöt, joiden sukupuoli-identiteetti vastaa heille syntymässä määritettyä sukupuolta (jotkut saattaa käyttää näitä vain merkitsemään henkilöiden biologista sukupuolta, mutta itse miellän että cistyttö === biotyttö, cispoika === biopoika, etc.)

AMAB / AFAB — englanninkielen sanoista Assigned Male At Brith ja Assigned Female At Birth, eli synytmässään pojaksi / tytöksi määritelty, englanninkielisessä maailmassa käytetään monesti näitä termien biological male / female, natal (fe)male ja born female / male sijasta, perusteluna että kukaan ei voi valita sukupuolta johon syntymässään määrittyy

[joskus käytetään merkintöjä ”trans*” tai ”cis*”, tähden voi korvata millä tahansa: "tyttö", "poika", "henkilö", "gender" etc. ... jaaha, "trans*" on nykyään kans viallinen termi, koska ihmiset ei tajua näköjään Boolen operaattoreista mitään ja sen takia jengi sekos tuon alkuperään / tarkoitukseen...]

vaihdokas(tyttö / -poika / ...) — parhaan ystäväni, Bestiksen, kehittämä pilke silmäkulmassa -kiertoilmaisu transsukupuolisille, jota käytän monesti blogissani. Miksi? Koska liika vakavuus tappaa. ;)

sukupuoliristiriita — (engl. Gender Identity Disorder, GID) Yhdysvaltojen Psykiatrienliiton käyttämän DSM-luokituksen, neljännen version (vanhentunu) diagnoosi (F302.85), joka vastaa meillä käytössä olevan ICD 10-luokituksen Transsukupuolisuutta (F64.0), joista kumpikin on hoitojen vaatimuksen maissa, joissa vaatimuksia on.. DSM vitosessa tää on korvattu termillä Gender Dysphoria (ks. alla), koska itsessään transsukupuolisuus ei ole "patologinen tila", vaan itse dysforia.. ICD versioon 11 on ehdotettu samansuuntaista muutosta → ICD-11 Betassa näkyy "HA70 Gender incongruence of adolescence or adulthood" eli "aikuisuuden tai nuoruuden sukupuoli-inkongruenssi" — lisäks se on otettu pois persoonallisuushäiriöiden alta (ICD-10, F60-F69 Disorders of personality and behaviour) ja siirretty seksuaalisuuteen liittyvien alle (ICD-11, 17 Conditions related to sexual health)

sukupuolidysforia — (engl. gender dysphoria) ahdistus tai epämieltymys oman kehon biologista sukupuolta, sille tyypillisiä piirteitä tai sen sukuelimiä kohtaan tai siihen sukupuoleen liitettyjä rooleja tai odotuksia kohtaan, nykyisessä Yhdysvaltojen Psykiatrienliiton käyttämässä DSM-V -luokituksessa koodilla 302.85

sukupuoli-inkongruenssi — eli sukupuoliepäyhteneväisyys vois kankeasti suomentaa.. kirjaimellisesti: epäyhteneväisyys syntymässä määritetyn sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin välillä, tulevassa ICD-11 luokituksessa koodilla HA70

HRT — englanninkielen sanoista Hormone Replacement Therapy eli hormonikorvaushoito

RLT — englanninkielen sanoista Real-Life Test, eli reaali-elämän koe. Tämän maan nykyisen lainsäädännön mukaan transsukupuolisen henkilön on diagnoosi saatuaan elettävä vuosi " - - stereotyyppisessä vastakkaisen sukupuolen edustajan roolissa." Vaikka esim. transtytöillä tissit ei ole kasvaneet vielä ollenkaan, niin odotetaan että käyttää naisten vessaa, pukeutuu kuin naiset, käyttäytyy kuin naiset, jne.. (lisää aiheesta tässä artikkelissa)

FtM, F2M, female-to-male — henkilö, joka on korjannut / korjaa sukupuolensa miespuoleiseksi

falloplastia — toimenpide, jossa henkilölle rakennetaan neopenis

metoidioplastia — vähemmän riskialtis toimenpide kuin falloplastia, mutta jossa ei rakenneta varsinaista penistä

MtF, M2F male-to-female — henkilö, joka on korjannut / korjaa sukupuolensa naispuoleiseksi

orkiektomia / orkidektomia — kivesten poisto

vaginoplastia — toimenpide, jossa henkilölle rakennetaan synteettinen neovagina

FFS — englanninkielen sanoista Facial Feminization Surgery, eli kasvojen feminisointi leikkaus [tosin myös For Fuck's Sake, joten konteksti, ihmiset, konteksti! :D]

SRS / GRS — englannin sanoista Sex Reassignment Surgery tai Gender Reassignment Surgery, eli "sukupuolen uudelleen määrittely leikkaus" eli genitaalikirurgia. Toiset käyttää GRS termiä, jotta ei viitattais seksuaalisuuteen

GAS / GRS — ylempänä oleva onkin näköjään päätetty jälleen olevan poliittisesti epäkorrektia, joten se on nykyään Gender Affirming Surgery tai Genital Reassignment / Reconstruction Surgery; Gender Reassignment on väärin koska " - - gender is not changed due to surgery", Sex Reassignment on väärin koska " - - it insinuates a single surgery is required to transition - - " ja viimeisenä Gender Confirmation Surgery on väärin koska " - - genitalia does not confirm gender". [Osittain suomennettu täältä: http://www.transstudent.org/definitions]

pre-op — henkilö, joka ei ole vielä läpikäynyt kirurgisia sukupuolen korjaustoimenpiteitä

post-op — henkilö, joka on läpikäynyt kirurgiset sukupuolen korjaustoimenpiteet

non-op — henkilö, joka ei tahdo mitään kirurgisia sukupuolen korjaustoimenpiteitä

[pre-op, post-op ja non-op eivät ota kantaa termeinä siihen onko henkilö hormoniterapiassa]

detransitio — sukupuolen korjaaminen takaisin biologiseen sukupuoleen, eli sukupuolenkorjauksen peruminen, tyypit jotka tekee näin tunnetaan myös termillä katuja

intersukupuolinen (ent. hermafrodiitti) — henkilö, jonka biologinen sukupuoli on syntymähetkellä epäselvä, mutta joka ei poikkeuksetta joudu ristiriitaan biologisesti määritetyn sukupuolensa kanssa

cross-dressing — ristiinpukeutuminen; vastakkaisen, kuin jota biologisesti edustaa, sukupuolen vaatteisiin pukeutuminen

transvestiitti — henkilö, joka harrastaa cross-dressingia erinäisistä syistä, jotka riippuvat ihan täysin yksilöstä

genderqueer — (eri asia kuin poliittinen "queer" termi!) yleistermi: henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ei sovi kahtiajakoiseen sukupuolijärjestelmään ja cisnormatiivisuuteen, identiteetti voi olla: monisukupuolinen (sis. bigender), sukupuoleton, liikkuu sukupuolten välillä, kolmas sukupuoli tai henkilön sukupuoli-identiteettikokemus saattaa olla myös sellainen että hän kokee olevansa yhtä aikaa sekä miespuolinen että naispuolinen ja nämä saattavat mennä osittain päällekkäin

bigender — henkilö, joka kokee että hänellä on kaksi sukupuolta; sukupuolet voivat olla toisistaan riippumattomat tai (osittain) päällekkäiset. Henkilön sukupuolikokemus saattaa myös vaihtua hänen tahtomattaan ja odottamattomasti.

aseksuaali — henkilö, joka ei koe seksuaalista vetoa ketään / mitään kohtaan

androgyyni — yleistermi: henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla sukupuoleton, sukupuolineutraali, sukupuolten välillä, genderqueer, monisukupuolinen (sis. Bigender)

drag queen — henkilö, joka on biologinen mies mutta pukeutuu useimmiten viihdyttämistarkoituksessa naiseksi, tyypillisesti liioitellusti ja liioitellen myös feminiinistä käytöstään (esimerkiksi RuPaul)

drag king — henkilö, joka on biologinen nainen mutta pukeutuu useimmiten viihdyttämistarkoituksessa mieheksi, tyypillisesti liioitellusti ja liioitellen myös maskuliinista käytöstään (esimerkiksi Murray Hill)

[dragia voi harrastaa vaikka ei olisi transsukupuolinen tai ei kokisi ristiriitaa biologisen sukupuolensa kanssa, drag on useimmiten viihdyttämistarkoituksessa tehtyä]

gender bender / genderfucking — henkilö / toiminta, joka haastaa normittuneet sukupuolikäsitykset, esimerkiksi pukeutumalla ja käyttäytymällä omalle biologiselle sukupuolelleen epätyypillisesti. Henkilö ei välttämättä koe ristiriitaa biologisen sukupuolensa kanssa, vaan saattaa vain haluta haastaa hallitsevan järjestelmän, sen oletukset / odotukset sukupuolista tai niiden ylipainottamisen

androfilia — se, että tuntee vetoa maskuliinisuutta kohtaan, riippumatta kohteen sukupuolesta / sukupuoli-identiteetistä

gynefilia — se, että tuntee vetoa feminiinisyyttä kohtaan, riippumatta kohteen sukupuolesta / sukupuoli-identiteetistä

postgenderismi — aate, joka pyrkii eliminoimaan sukupuolet kokonaisuudessaan, käyttäen apunaan teknologiaa

queer — useimmiten poliittiseen liikehdintään / ajatteluun viittaava yleistermi, jolle on tyypillistä "laajentaa" "perinteistä" LGBT-liikkeen kantaa vastustamaan yleisesti ottaen sukupuoli-, hetero-, ja homonormatiivisuutta, binäärisyyttä ja LGBT-liikkeen yleistä intersektionaalisuuden puutetta. (älkää vittu kysykö :D suomensin Wikipediasta, en mä tiiä itekkää minkälaisia queer-ihmiset on, mutta toivottavasti ei mennyt mun määritelmän suomennos ihan päin helvettiä..)

TERF — englannin sanoista Trans-Exclusionary Radical Feminist, eli trans-eksklusiivinen radikaalifeministi. Nää on niitä tyyppejä, jotka on feministejä, eli puolustaa naisten oikeuksia, mutta joiden mielestä transnaiset tahraa naiseutta, yrittää soluttautua naisten sekaan pilluja tirkistelemään ja on muutenkin mielenhäiriöisiä. Saattaa olla detransitioitunut transihminen.

 

Termit ovat usein päällekkäin tai limittäin keskenään, mutta näitä asioita pyritään jatkuvasti selkeyttämään ja tarkentamaan määritelmiä, sitä mukaa kun ymmärrys ja kaikki muu lisääntyy. Jos joku olennainen puuttuu tai joku määrittely on mennyt ihan käsille, niin ilmoittakaa ihmeessä.